Monday, August 18, 2008

HINAING NG KATUTUBO (DATU IMBA 1993)

MINSAN AY HINDI KO MAUBOS MAISIP
KAHIT ANDITO KA SA SARILING BAYAN
KAHIT IKAW AY ISANG KATUTUBO
ANG TURING AY ESTANGHERO/IBANG TAO

KAHIT NA IKAW ANG NAGMAMAY-ARI
NG LUPANG MINANA PA SA MGA NINUNO
AY BASTA NA LANG LAPASTANGANIN
NG MGA TAONG MAPAGSAMANTALA

BAKIT? TANONG NAMING KATUTUBO
TANONG NA MATAGAL NA
TANONG NA NAGHAHANAP NG KASAGUTAN
BAKIT? TANONG NAMING KATUTUBO
TANONG NA MADALI KUNG PAPANSININ LAMANG

KUNG SINO PA ANG MAY YAMAN AT KAALAMAN
SILA PA ANG SAKIM/GANID
SINSAMANTALA ANG PAGIGING MANGMANG
ANG PAGIGING KATUTUBO
AT ANG WALANG SAPAT NA KAKAYAHAN
UPANG IPAGLABAN ANG KARAPATAN

IILAN LANG KAMING LAHI
NA NAMUMUHAY NG SARILING AMIN
NA MALAYO SA KABIHASNAN
NA NAG-AALAGA NG KALIKASAN

NGUNT'T PILIT NA WINAWASAK
NG MGA TAONG WALANG PAKUNDANGAN
PILIT NA INAABOT NG MGA TAONG
PURO PAGPAPAYAMAN ANG ALAM.